CEM

CEM Alevi ve Bektaşilerin inançsal ve hukuksal düzenlerinden son derece insancıl ve dünyasal bir kuralları vardır.Suçlular “düşkünlük meydanı” denilen divanda Cem töreninden önce sorguya alınır.Belli bir işleyişi olan,kimi kurallarla çevrelenmiş bir mahkemede istekli (davacı), sanık ve tanıklar dinlenir.Cem erenleri tarafından gerekli ceza verilir.Asırlardır işlevini yitirmeden bu kültür toplumsal düzen sağlamıştır.13.yüzyılda Selçuklular Moğolların etkisiyle yıkılma sürecine girmiştir.Bu sırada Anadoluda İlyas Baba önderliğinde başlayan Babai adı verilen isyanlar yaşamaktaydı.Bu isyanlarda Anadolu Alevileri yönetici sınıfın özel mülkiyet hakkının kaldırılmasına kadar ileriye götürmüşlerdir.Anadolu Aleviliğinin kimliğini bulmasında bu olayların etkisi büyüktür.


Cem'de 12 Hizmet

1. Mürşid (Dede): Görev itibarıyla Muhammed, Ali ve Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eder. Cem Erkanı Başkanlığını yapar, ikrar alir nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah, Sünnet, Ad takar (isim takar)

2. Rehber : Görev itibarıyla İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır.

3. Gözcü : Görev itibarıyla Ebuzer Gaffari’yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem’in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Cem’in bekçisidir.

4. Çerağcı (Delilci) : Görev itibarıyla Cabir El Ensari’yi temsil eder.Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanliklari ve Mumlari (Cerağları) hazırlar.

5. Zakir (Aşık) : Görev itibarıyla Bilal Habeş’i temsil eder. Cem’de Tevhid, duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi ye söyler.

6. Süpürgeci(Ferras) : Görev itibarıyla Selman’i Piri pak'ı temsil eder. Cem evinin sürekli temizligi ile meskul olur.

7. Meydancı : Görev itibarıyla Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder.Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer.

8. Niyazcı : Görev itibarıyla Mahmut el Ensari’yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.

9. İbrikçi : Görev itibarıyla Kamber'i temsil eder. Cem'de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar.

10. Kapıcı : Görev itibarıyla Gülam Keysani’yi temsil eder. Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler.

11. Peyikçi : Görev itibarıyla Amri Ayyari’yi temsil eder. Cem olacağını tüm canlara duyurur.

12. Sakacı : Görev itibarıyla Ammari Yaseri’yi temsil eder. Cem evinde su, şerbet, saka, süt v.b. dağılımını sağlar.